Are you looking for a vintage neon for your company or just at home, then you’re at the right place at Neopaul.

We have been producing neon since 1950 and are one of the last real Belgian neon producers. Because of these years of experience in design, production and installation of neon, we are a trusted partner of many companies and individuals.

Do you want an original neon too? Check here which neon you prefer and try our configurator.

Of course you can also ask us to suggest a neon design. In any case, we are curious about your creative idea.

pure neon

neon with spacers placed on the background
MORE HERE

neon on frame

the frame can be a grid or follow the line of the neon
MORE HERE

neon on plexi

neon is mounted with spacers on a transparent plexi panel
MORE HERE

neon
in plexi box

neon is placed in a box of transparent plexi
MORE HERE

neon
in box letter

wonderfully nostalgic, neon in box letters
MORE HERE

box letter
with lights

atmosphere from the fifties, an open relief letters with lamps
MORE HERE

animated neon

neon that goes on and off at set times

neon with remote control

neon that you can remotely control via bluetooth

led-neon

acrylic neon is made of the less fragile acrylic with built-in led lighting
MORE HERE
Previous slide
Next slide

Zuivere neon

Dit zijn voorbeelden van zuivere neon. Hierbij wordt de neon rechtstreeks op de ondergrond gemonteerd met afstandshouders. Dit is werk voor ervaren monteurs, voor Neopaul dus.

Previous slide
Next slide

Neon op frame

Dit zijn voorbeelden van neon die op een frame gemonteerd zijn. Het frame kan in de kleur van de achtergrond geverfd worden waardoor het minder opvalt. Het frame kan ook dienen om de neon haaks op de muur te monteren.

Previous slide
Next slide

Neon op plexi

Dit zijn voorbeelden van neon, gemonteerd op een tranparant plexipaneel. Ideaal voor complexe neon die achter een raam hangt of tegen een muur die nog zichtbaar moet blijven.

Previous slide
Next slide

Neon in plexi kast

Dit zijn voorbeelden van neon, geplaatst in een doos van transparante plexi. Dit wordt toegepast als de neon gemakkelijk aan te raken is of in een openbare ruimte staat. Neon werkt immers op hoogspanning en bij aanraking kan dit gevaarlijk zijn.

Previous slide
Next slide

Neon in doosletter

Dit zijn voorbeelden van neon gemonteerd in reliëfletters of doosletters. Met de opkomst van led-verlichting is hier minder vraag naar, maar net origineel omwille van de vintage charme. De neon kan over de as van de reliëfletter lopen of de contouren van de letter volgen. Dit laatste is slechts mogelijk bij grote letters.

Previous slide
Next slide

Doosletter met lampen

Helemaal geen neon maar hoort toch een beetje bij de uitstraling van neon. Het heeft dezelfde nostalgische sfeer als neon. Als je opzoek bent naar real vintage ben je met deze letters goed gesteld. De doosletters zijn in alle RAL kleuren beschikbaar. 

Previous slide
Next slide

Acryl Neon

Dit is niet echt neon maar het lijkt er wel heel erg op. Het is gemaakt van acryl en wordt intern verlicht met ledjes. Het acryl is samen gesteld dat het licht gelijkmatig verdeeld wordt. Net als bij de echte neon. De voordelen zijn dat het uiteraard niet zo fragiel is en op veilige laagspanning werkt. Een robust en zuinig alternatief voor neon.

Previous slide
Next slide

Pure neon

These are examples of pure neon. The neon is mounted directly on the surface with spacers. This is work for experienced mechanics, for Neopaul therefore.

Previous slide
Next slide

Neon on frame

These are examples of neon mounted on a frame. The frame can be painted in the color of the background to make it less noticeable. The frame can also be used to mount the neon at right angles to the wall.

Previous slide
Next slide

Neon on plexi

These are examples of neon mounted on a transparent plexiglass panel. Ideal for complex neon hanging behind a window or against a wall that still needs to remain visible.

Previous slide
Next slide

Neon in plexi case

These are examples of neon, placed in a box of transparent plexi. This is applied when the neon is easy to touch or is in a public area. Neon works on high voltage and can be dangerous to touch.

Previous slide
Next slide

Neon in box letter

These are examples of neon mounted in relief letters or box letters. With the advent of LED lighting, there is less demand for this, but just original because of the vintage charm. The neon can run along the axis of the relief letter or follow the contours of the letter. The latter is only possible with large letters.

Previous slide
Next slide

Box letter with bulbs

Not neon at all but still belongs a bit to the look of neon. It has the same nostalgic feel as neon. If you are looking for real vintage you are in the right place with these letters. The channel letters are available in all RAL colours.

Previous slide
Next slide

Acrylic Neon

This is not really neon but it looks very much like it. It is made of acrylic and is internally lit with LEDs. The acrylic is composed so that the light is evenly distributed. Just like the real neon. The advantages are that it is obviously not as fragile and works on safe low voltage. A robust and economical alternative to neon.

Previous slide
Next slide

led-neon

These are examples of led-neon or acrylic nelon. Similar to real neon but with LED lighting. This tube light is made of acrylic and is internally illuminated by LEDs. The light is distributed evenly, just like neon. Advantages: not as fragile as neon and lighting on safe low voltage. A robust and economical alternative to real neon.